Darbų valdymas

Darbų valdymo modulis (CMMS) tai modulis apimantis prevencinės techninės priežiūros valdymą, įskaitant darbo užklausas, darbo užsakymus, darbo šablonus, taip pat darbo procesų srautų valdymą, darbų planavimą, gedimų/trikties  kodų klasifikaciją, būklės stebėjimą.

Darbų valdymas

Darbų valdymo modulis tai greitai pasiekiama informacija apie įmonėje vykdomus darbus, įskaitant darbo įrankių naudojimą, darbo resursų valdymą.   Darbų valdymas yra tai, ką CMMS/EAM programinės įrangos vartotojai daro kiekvieną dieną. Reaguojama į kiekvieną užduotį/darbą, nesvarbu ar tai  elementarus elektros lemputės pakeitimas, ar kompresoriaus techninis aptarnavimas ir remontas.

Programinė įranga negali atlikti kvalifikuoto specialisto darbo. Tačiau programos pagalba visos užduotys sugrupuojamos, suskirstomos  pagal darbų atlikimo prioritetus, programinė įranga padeda  užtikrinti, kad užduočiai vykdyti visi resursai (medžiagos, specialistai, įrankiai) būtų vietoje, kad būtų užtikrintas darbo įvykdymas nustatytu laiku.  CMMS/EAM darbų valdymo sprendimai techniniams specialistams, inžinieriams padeda daugiau dėmesio skirti praktiniam darbui ar priežiūrai, o ne dokumentų spausdinimui, parašų rinkimui ir kitų pridėtinės vertės nekuriančių darbų .

Sistema leidžia jums kontroliuoti ir nuolat tobulinti veiksmus, bei procesus, kaskart vis priartėjant prie techninės priežiūros tikslų.

Darbų modulis leidžia analizuoti  įvairias problemas ir įvairias situacijas susijusias su įmonės turtu ar jo grupėmis, o tai leidžia pagerinti dabų efektyvumą, padeda vadovams priimti teisingus  sprendimus, laikytis visų nustatytų normų.

Modulis padės jūsų įmonei vykdyti prevencinę priežiūrą. Sistema suplanuos taip, kad priežiūra vyktų kasdien, kas savaitę, kas mėnesį, kasmet arba būtų pagrįsta įvykiais ar skaitiklių rodmenimis. Naudodami įvairius procesų parametrus (pvz., slėgį, temperatūrą, vibraciją, srautą) ir medžiagų pavyzdžius (pvz., tepalą),  stebėsite įrenginių būklę, tam kad suplanuotume savalaikius koreguojančius veiksmus. Tai padės sumažinti poveikį aplinkai ir užkirs kelią nereikalingoms išlaidoms, susijusioms su prastovomis ir prarastomis pajamomis keičiant dalis ir įvairius komponentus dėl susidėvėjimo.