Kas yra turto valdymas

Kompiuterizuota turto valdymo sistema gali būti vadinama įvairiai: Įmonių turto valdymas (EAM), Kompiuterizuotos priežiūros valdymo sistema (CMMS), Integruotos informacijos valdymo sistema (IIMS) ir t. t. Visi šie sudėtingi pavadinimai nusako sistemą, kurios pagrindinis tikslas yra prižiūrėti duomenų bazę, kuri suteikia organizacijai įrankius efektyviai vykdyti eksploatuojamo turto techninę priežiūrą.

Turto valdymą galima apibrėžti kaip „visapusiškas ir struktūrizuotas požiūris į turtą  per jo visą gyvavimo ciklą yra efektyvus įrankis įmonės veiklai užtikrinti.“

Techninės priežiūros efektyvumas – kiek efektyvus yra techninės priežiūros departamentas vykdydamas priežiūros darbus mažiausių sąnaudų atžvilgiu?

Ar optimaliai panaudojame lėšas skirtas techniniai priežiūrai?

Techninės priežiūros veiksmingumas – kiek veiksminga yra techninės priežiūros strategija siekiant įmonės veiklos patikimumo ir užsibrėžtų verslo užduočių įvykdymo?

Ar atliekama teisinga techninė priežiūra teisingai parinktai įrangai  ir tinkamu metu tam, kad būtų pasiekti verslo tikslai?

Techninės priežiūros valdymo stiliai

Pasyvi techninė priežiūra

  • Avariniai darbai 60 % ir daugiau
  • Prevenciniai darbai 30 %
  • Planiniai darbai 10%

Aktyvi techninė priežiūra

  • Avariniai darbai 10 % ir mažiau
  • Prevenciniai darbai 30 %
  • Planiniai darbai 60%